2008/05/11

... KLASYFIKACJA OGÓLNA ...

UWAGA UWAGA!!!

Z RACJI IŻ ROBI SIĘ CORAZ CIEKAWIEJ WE WROCKU, I CORAZ WIĘCEJ ALLEYÓW SIĘ ROBI, JEST SPRAWA COBY ZACZĄĆ ROBIĆ OGÓLNĄ KLASYFIKACJĘ NAJLEPRZYCH ... ;)

... WIĘC CO ROKU BĘDZIEMY PODLICZAĆ NAJLEPRZYCH ALLEYCATOWCÓW I ROBIĆ KLASYFIKACJE ROCZNE...
...POZA TYM NA PODSTAWIE TYCH ROCZNYCH KLASYFIKACJI ZROBIMY WIECZNĄ KALSYFIKACJĘ OGÓLNĄ KTÓRĄ CO ROKU BĘDZIEMY AKTUALIZOWAĆ ...

...ZASADY PUNKTACJI ZACZERPNIĘTE OD ALLEYCAT'OWCÓW ZE STOLICY / ZA ICH OFICJALNYM PRZYZWOLENIEM /
I SĄ ONE NASTĘPUJĄCE:

PUNKTACJA ALLEYCAT - Według klucza Formuły1
[1poz-10 / 2poz-8 / 3poz-6 / 4poz-5 / 5poz-4 / 6poz-3 / 7poz-2 / 8poz-1]
Liczona jest bezwzględna większość najlepszych wyników w danym roku. (np. odbyło się 10 wyścigów, więc danej osobie niezależnie w ilu zdobyła jakieś punkty, będą policzone najlepsze wyniki z max 6 alleyów) W sumie nie wiele punktów to zabierze ale jest to symboliczny sygnał - by zamiast ciągłego ścigania się/uczestnictwa, samemu coś zorganizować lub pomóc w organizacji np. obstawiając punkt.
W strefie punktowej może być tylko 8 osób - wyłączając przypadki gdy:
- na dowolnej pozycji jest kilka osób egzekwo, wtedy punktowanych miejsc może być od 9 do nieskończoności :)
W takich sytuacjach od punktacji za dane miejsce odejmuje się jeden punkt za każdą osobę "ponad planową" otrzymaną liczbę punktów przydziela się każdej z tych osób na tym miejscu... jeśli wynik wyjdzie mniejszy lub równy zero, wszyscy dostają po jednym punkcie.
Np: 4 osoby na pierwszym miejscu dostają po 7pkt.
[10pkt - 3os.ponad planowe= 7pkt]
Np: 100 osób na pierwszym miejscu dostaje po 1 punkcie
[10pkt -99os. <=0 więc 1pkt]
Np: 3 osoby na czwartym miejscu dostają po 3pkt.
[5pkt - 2os.ponad planowe= 3pkt]
Opracowane przez: tomek43 & jaca

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz